Mobilna jedinica za punjenje sa PORSCHE AG

 

Porsche AG je tražio rješenje za mobilno punjenje za reklamne događaje za električne automobile, takozvani Porsche World Roadshow.

Dakle, inicijativa za održivi događaj koji elektrizira. U tu svrhu MOON POWER GmbH se udružio sa salzburškim stručnjakom za kontejnere Wingliner GmbH i razvio ovaj kontejner.

Mobilna Porsche jedinica za punjenje je 20-foot high-cube pomorski teretni kontejner s CSC certifikatom u kojem su na desnoj strani kontejnera ugrađena tri MOON POWER punjača 150 ukupne snage 450 kW. Sve točke za punjenje imaju 6,5 m 400 A CCS2 utikače. Posebnost je infotainment sustav Lorrygramm. Sadržaj se može prikazati na ekranu postavljenom na prednjoj strani, koji se po potrebi može kontinuirano ažurirati putem interneta. Ovaj kontejner se može slati širom svijeta.

Prva mjesta korištenja kontejnera su na Dalekom istoku u zemljama Koreje, Tajvana i Vijetnama.

Zatvori