MOON
Fotonaponski sistemi

Proizvodnja električne energije kao faktor uspješnosti

Fotonaponskim sistemom proizvodite svoju vlastitu električnu energiju i tako preuzimate manje električne energije od svog distributera. Vlastiti fotonaponski sistem omogućuje vam dugoročnu stabilnost cijena i nezavisnost. Variranja odnosno povećanja cijene električne energije sada su prošlost jer posjedujete stabilnu bazu za proizvodnju vlastite električne energije.

Rado ćemo vas savjetovati
Kontaktirajte nas
Rado ćemo vas savjetovati
Kontaktirajte nas

Istorija fotonaponskih sistema

 

Ideja fotonaponskih sistema postoji već vrlo dugo. Već 1839. godine Alexandre Edmont Becquerel otkrio je sposobnost pojedinih materijala da emituju električnu energiju kada ih se osvijetli. U daljnem je istraživanju veliki udio imao Albert Einstein - 1905. godine objasnio je "fotoelektrični efekt", za što je kasnije odlikovan Nobelovom nagradom.

Fotonaponske ćelije koriste se već od kraja 1950-ih godina. U međuvremenu se koriste za proizvodnju električne energije na cijelom svijetu i nalaze primjenu na krovovima i fasadama, parkirnim automatima, barijerama za buku i na drugim slobodnim površinama.

Fleksibilni uz mogućnost individualizacije

Power fotonaponski sistemi

Power nudi fotonaponske sisteme snage od 2 do 300 kWp za privatne i poslovne kupce. Naši Power partneri ih planiraju, izrađuju i stavljaju u pogon. 

 

Preduslovi

Najvažniji preduslov za vaš fotonaponski sistem je taj da na raspolaganju imate krovnu površinu, balkonsku konstrukciju, fasadu, nadstrešnicu za automobile ili drugu površinu na kojoj želite postaviti svoj fotonaponski sistem. Direktno sunčevo zračenje nije nužno potrebno. Fotonaponski sistem proizvodi struju čim postoji dnevno svjetlo, dakle i po oblačnom vremenu te ne moraju biti usmjereni direktno prema jugu. Kako biste optimizirali vlastitu potrošnju, od prednosti može biti usmjeravanje fotonaponskih ćelija prema istoku ili zapadu.

Ušteda vremena i novca

Višak proizvedene električne energije usmjerava se u javnu električnu mrežu, za što dobivate novac, ili se skladišti u spremniku električne energije. To donosi uštede i značajno doprinosi zaštiti okoliša. S fotonaponskim sistemom ste spremni za budućnost, a vaše se ekološki osviještene odluke stvarno i realiziraju.  

 

Sigurna investicija za budućnost

Pažljivo planiran i instaliran fotonaponski sistem gotovo i nije potrebno održavati, budući da nema nikakvih pokretnih dijelova. Sistem se amortizira otprilike nakon polovice garantovanog vijeka trajanja.  Nakon isteka garantnog radnog vijeka od 25 godina moduli su još uvijek funkcionalni i njihova se snaga smanjuje za svega 0,25 p.a.

 

Veća vrijednost nekretnine

S instalacijom fotonaponskog sistema povećava se vrijednost nekretnine, jer se iznosi računa dugoročno smanjuju.  MOON fotonaponski sistemi isporučuju se u raznim veličinama, pa su stoga adekvatni za sve krovne površine.

Vaše prednosti

Proizvodnja vlastite električne energije

Održiva proivodnja električne energije bez emisije CO2

Dugi vijek trajanja

Sigurna investicija u budućnost

Autonomno upravljanje energijom Smanjite svoju ovisnost o javnoj elektirčnoj mreži i prijeđite na MOON kompletna rješenja. Fleksibilna i individualna.

Dodatni Power proizvodi Power rješenja za pohranjivanje električne energije

MOON rješenja za pohranjivanje električne energije u domaćinstvima

Privremeno pohranite svoju čistu solarnu električnu energiju proizvedenu fotonaponskim sistemom i koristite je poslije za punjenje svog električnog automobila. 

MOON rješenja za pohranjivanje električne energije za poslovne korisnike

Prilagođena poslovnim korisnicima. Veliki, ali ipak fleksibilni - ova parola postaje sve važnija i kod sistema za pohranjivanje energije.